همانطور که می‌دانید در ردیابی خودرو، داده‌های موقعیتی ارسال شده از دستگاه GPS در قالب داده خام، به سرور مرکزی ارسال شده و در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شوند. تحلیل داده های ارسال شده به نرم افزار مدیریت ناوگان، خروجی ارزشمندی را تولید می‌کند که می‌توان با استفاده از آن به بررسی عملکرد راننده و سلامت و حفاظت از خودرو پرداخت. تحلیل داده های دریافتی، متناسب با نیاز هر کاربر و نوع مدل کارکردی مشتری می‌باشد که استفاده هوشمندانه و صحیح داده ها می‌تواند مدیریتی هوشمند به سازمان شما هدیه دهد.

به عنوان مثال با ظهور مفهوم حصار الکتریکی در ردیابی خودرو می‌توان علاوه بر یافتن موقعیت خودرو، محدوده تردد خودرو را مدیریت نمود. از این رو توصیه شرکت طلوع آرین هوشمند به عنوان یک شرکت مهندسی پیشرو در زمینه مدیریت ناوگان حمل و نقل، شناخت نیازمندی های سازمان در گام نخست  و ارایه راه حل متناسب برای حل مشکل در وهله بعد می‌باشد.

حصار الکتریکی یا Geofence چیست؟

حصارالکتریکی یا جئوفنس یکی از ابزارهایی است که برای هدف مدیریت هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای راه حلی هدفمند و خودکار برای برخی از مشکلات رایج استفاده گردد. شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با توجه به نیاز خود از ابزار حصار الکتریکی یا Geofence جهت نظارت بر کارکرد نیرو‌ها، متحرک‌ها و یا موقعیت اموال خود استفاده می‌نمایند.

به بیان ساده، حصار الکتریکی یک حصار مجازی و یا محدوده ای جغرافیایی در محیط اطراف یک مکان فیزیکی بر روی نقشه می‌باشد. دقیقاً مانند یک حصار واقعی به صورت مجازی بین آن مکان و منطقه اطرافش فضای مورد نظر را ایجاد می‌نماید. این حصار می‌تواند در اشکال مختلف و متناسب با نیاز کاربر تعریف گردد. حصار الکتریکی را می توان به صورت حدودی و یا دقیق با استفاده از مختصات طول و عرض جغرافیایی در اطراف محدوده مورد نظر ترسیم نمود و هر محدوده می‌تواند بر اساس نیاز به صورت دایره ای، چهار ضلعی منتظم، چند ضلعی بسته، مسیر و یا راه تعیین شده تعریف گردد.

مدیریت حصار الکتریکی در ردیابی خودرو

از دیدگاه مدیریتی، به طور کلی دو مدل حصار الکتریکی در سیستم های ردیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مدل اول اطلاعات مربوط به فنس الکتریکی در تنظیمات سخت افزار ردیاب خودرو ثبت می‌شود و مسئولیت کنترل و مدیریت وقایع در هر خودرو جداگانه توسط سخت افزار و به صورت منطقه ای صورت می‌پذیرد. در مدل دوم که در سیستم های مدیریت ناوگان مرسوم تر و پر کاربردتر می‌باشد، بررسی و تحلیل داده ها بعد از دریافت در سرورهای ردیابی و در سمت نرم افزار ردیابی می باشد. هرکدام از این روش ها مزایا و معایبی دارند که متناسب با نوع کارکرد دستگاه های ردیاب باید در پروژه های مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند.

کاربردهای حصار الکتریکی

حصار الکتریکی می‌تواند با توجه به زمینه فعالیت هر سازمان‌ برای کنترل متحرک‌ها در محدوده های مورد نظر ترسیم شده و جهت گزارش گیری ورود و خروج متحرک به محدود حصار الکتریکی استفاده گردد. از دیگر کاربردهای حصار الکتریکی در ردیابی خودرو می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– کنترل و محاسبه میزان کارکرد خودروهای استیجاری یک سازمان در محدوده‌های مشخص شده

– کنترل عدم خروج خوردوهای سازمانی یک اداره از محوطه مورد نظر مانند پارکینگ، شهر و یا منطقه مورد نظر

– کنترل عدم ورود افراد به محدوده‌های غیر مجاز

– کنترل حرکت خودروهای بین شهری

برچسب‌ها:
اپلیکیشن
ردیاب